«Hele» Namdalskysten raser over forslag som på nytt kan gi massepermitteringer i havbruksnæringa

Sist gang nedslakting av all oppdrettslaks ble gjennomført på Namdalskysten ble 100 ansatte i havbruksnæringa permittert. Nå har Mattilsynet på nytt gitt pålegg om «stamping out» i Namdalens produksjonsområde.

STORE KONSEKVENSER: Leder Lars Fredrik Mørch i Namdalskysten næringsforening mener det er urettferdig, dersom en ny "stamping out" blir gjenninført, slik Mattilsynet foreslår.   Foto: Bastian Øien Alstad

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Det får næringslivet og politikere i Ytre Namdal til å reagere. Det er Mattilsynet som på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet har utarbeidet bekjempelsesplanen for å bekjempe Pankreassykdom (PD) blant oppdrettslaks. Forslaget inneholder blant annet «stamping out» i produksjonsområde 7, som strekker seg fra Buholmråsa fyr i sør til Sømna i nord.