Namsos og Flatanger SV til kamp mot videre vindkraftutbygging

– Feil å kalle dette grønn energi

Lokalpartiene er kritisk til de store ødeleggelsene i uberørt natur, og håper på reversering av vedtaket om videre utbygging.

Til kamp: SV i Namsos og Flatanger vil stoppe planene om å bygge vindmøllepark på Innvordfjellet. Fra venstre: Margreet Sloot, listekandidat i Namsos, Kåre Aalberg, styremedlem i Namsos SV, Torgeir Strøm, fylkestingsrepresentant og nestleder i Namsos SV, Helge Kristensen, listekandidat i Flatanger og Trond Fjeseth, SV-medlem. 

Målet er å få stoppet galskapen, og vi skal holde trykket oppe for å få til det.

Helge Kristensen
NAMDALSAVISA

INNVORDA: I Flatanger er det gitt konsesjoner til to vindkraftanlegg, ett på Sørmarkfjellet – som er under bygging – og ett på Innvordfjellet. Vedtaket ble fattet med knappest mulig margin og har vært omstridt. Nå vil SV i Namsos og Flatanger gå sammen for å sørge for at anlegget på Innvordfjellet, som etter planene skal bestå av 32 vindmøller, ikke skal bli realisert.