Det handler mer om hvem enn hva i Namsos

Politikk bli hevdet å være det muliges kunst, eller de umuliges litt avhengig av hvem du spør.

MANGFOLD: Det ligger an til at samtlige partier som stiller liste blir representert i kommunestyret etter valget. Spørsmålet er hvem som vil samarbeide med hvem.  Foto: Øivind Rånes

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Forsøkene med direktevalg på ordfører ble lagt i departementets skuff. I år er kommunevalget i Namsos likevel i større grad enn ved de foregående valgene et personvalg.

Bak sammenslåinga til en ny kommune, hvor intensjonsavtalen som ble eltet og knadd og til slutt hevet seg, ligger det en tverrpolitisk enighet. Så kan man diskutere størrelsen på og fordelinga av den ferdige kaka – og hvem som skal få servert først og sist, men de lange linjene er man enige om.

En valgkamp som skulle få fram politiske forskjellene, har langt på veg blitt et utstillingsvindu for likhetene og enigheten blant de største partiene i Namsos. Det handler mer om nyanser og virkemidler, enn om rake motsetninger.

Dermed koker valget ned til hvem man mener er best egnet til å ta samle den nye kommunen.


Helt åpent tre dager før valget:

Holstad og Lyngstad er enige om målet – men ikke om vegen dit

Om tre dager skal velgerne si hvem de helst vil ha som ordfører i den nye storkommunen. Spørsmålet noen stiller seg er om kandidatene er forskjellige nok til at det får noen politisk betydning.

 

Arnhild Holstad har sagt at det største partiet skal ha ordføreren, og at hun kan samarbeide med alle på sak, det må tolkes som en åpen invitasjon til å bygge en bred politisk plattform.

Når Ap i Namsos både av strategiske og kanskje noe påvirket av rikspolitiske trender inviterer Sp til samtaler lenge før valglokalene åpner, er det et signal om at partiet mener de første fire årene dreier seg mest om å få en ny kommune til å sette seg.

At Lyngstad ikke vil fortelle sine velgere hvem de skal snakke med før etter valget, kan være et tveegget sverd.

Spørsmålet er om Lyngstad, som har uttalt at hans mål var å komme inn i kommunestyret for å sørge for at intensjonsavtalen blir gjennomført, også mener at det best sikres gjennom et rødgrønt samarbeid. Usikkerhet blant velgerne om hvor Senterpartiet velger å gå kan slå tilbake.


Stian vil holde Ap i ørene

Et Ap som ikke driver Ap-politikk gjorde at Stian Haukø Skarstad havnet i Rødt.

 

Politisk er de store partiene for like, det som er mest spennende er det politiske mangfoldet vi får i det nye kommunestyret hvor alle ni partier ser ut til å komme inn. Det vil også få betydning for om det finnes et tydelig flertall allerede mandag kveld.

Vi skal ikke undervurdere venstresidas evne til å mobilisere, og tror det kan gi Holstad det lille puffet Ap trenger for i det minste sikre seg gode forhandlingskort. SV og Rødt har allerede sagt rødgrønt.

Hvis Lyngstad fortrekker å styre sammen med Ap på enighet, og være enig om å være uenige i enkeltsaker, kan det bli fire år med Tornerosesøvn for de andre partiene. Det er nemlig lite i meningsmålingene som tyder på at sentrum/borgerlige side foruten Senterpartiet vil gjøre noe brakvalg.

Valget i Namsos avgjøres helt sikkert ikke på valgnatta, men av den eller de som er best til å utøve det muliges kunst i dagene og ukene etter valget.


Tibarnsmora Faiso (35) stiller til valg for Overhalla Arbeiderparti

For Faiso Rashid Ali eksisterer ikke ord som «begrensninger» eller «for liten tid». Med ti barn og studier ved siden av, drømmer nå 35-åringen om en plass i kommunestyret i Overhalla.

 

Kvinnene fortsatt i mindretall på namdalske valglister

Kvinneandelen i namdalsk politikk er lavere enn landsgjennomsnittet. Men det varierer både mellom parti og kommuner.Høyre vil ha flere hender i eldreomsorgen

Høyre vil ha flere hender i eldreomsorgen

Namsos Høyre mener at det kommende eldrebølgen må møtes med ei annerledes tenking omkring «hvem som skal gjøre hva» i omsorgstjenestene.

 

Venstre-veteranen om å være «gjedde i sivet»

Viktig med rette kanaler

– Vi må slutte å slåss om politisk ære. Vi må heller slåss for kommunens ære. Det er budskapet fra Venstres veteran Trond Prytz (74).