Flere tyveri fra fritidsbåter

Politiet i Ytre Namdal har den siste tida mottatt flere anmeldelser på tyveri fra fritidsbåter.
NAMDALSAVISA

Det opplyser politiet på sin egen facebookside torsdag:

Tyveriene har funnet sted i tilknytning til småbåthavner. Eiere av fritidsbåter oppfordres til å undersøke sine båter og kontakte politiet på telefon 02800 ved eventuelle tyverier. Videre oppfordres det om å ikke la løse verdigjenstander ligge i båtene, men ta med dette hjem. Dette for å forebygge nye tyverier.