Nytt næringsselskap

NAMDALSAVISA

NAMSSKOGAN: Rådmannen foreslår at kommunestyret sier ja til opprettelsen av Namsskogan næringsselskap AS med en aksjekapital på én million kroner. Det forutsettes at kommunen skal ha 51 prosent av aksjene og at lokalt næringsliv og banker inviteres til å tegne aksjer for resten av kapitalen.