Positiv til flytebrygge

NAMDALSAVISA

LEKA: Dagfinn Johansen har søkt Leka kommune om dispensasjon fra friområde 7 i arealplanen og fra forbud mot bygging i 100-metersbeltet for å anlegge flytebrygge. Flytekaia skal bygges i forbindelse med eksisterende brygge, som ikke har vegatkomst.