Alle SMIL-søkerne ligger an til å få avslag

Tre søknader for totalt vel 340.000 kroner ligger an til å få nei til SMIL-midler fra Bindal kommune.

Avslag: Rådmann Knut Toresen innstiller på avslag. 

NAMDALSAVISA

BINDAL: Formannskapet skal behandle de tre søknadene tirsdag 10. september, men innstillinga fra rådmann Knut Toresen er at kommunen avslår alle tre. Begrunnelsen for alle avslagene er at «nevnte investering er å regne som investering i tradisjonelt landbruk», og således faller utenfor kriteriene for SMIL-midler.