Fylkesmannen kontakter departementet: Vil ha nærmere avklaring om motorferdsel i utmark

Fylkesmannen i Trøndelag har sendt en henvendelse til Klima- og miljødepartementet vedrørende motorferdsel i utmark.
NAMDALSAVISA

LIERNE: Tidligere denne uka ble det kjent at Fylkesmannen i Trøndelag har sluttbehandlet seks saker der Lierne kommune har åpnet for bruk av ATV i utmark.Omgjør ikke ATV-vedtak i Lierne

Fylkesmannen i Trøndelag sluttbehandlet tirsdag seks saker der Lierne kommune har åpnet for bruk av ATV i utmark.– Vedtakene i Lierne ble ikke opphevet, selv om Fylkesmannen mener dispensasjonene som kommunen har gitt ikke er i tråd med gjeldende regelverk, skriver Fylkesmannen i ei melding.

– Bakgrunnen for at vedtakene ikke ble opphevet baserer seg blant annet på at søkerne har innrettet seg til løyvene de har fått, noe som er tungveiende, men og det faktum at det har tatt lang tid før saken har blitt sluttbehandlet.

Samtidig med at Fylkesmannen vedtok å ikke oppheve vedtakene i Lierne, varslet Fylkesmannen at det ville bli tatt kontakt med departementet.

– Hensikten med dette er å få ein nærmere presisering og avklaring om lov om motor om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag, opplyser Fylkesmannen.