– I klassen bønder fra Namdalseid som nærmer seg 50 år er jeg kanskje høyt på listene,

RASK BONDE: Otter Anton Kaldahl, Namdalseid.  Foto: Svein-Tore Hovd

NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: Namdalseid var meget godt representert på de ulike distansene i Trondheim maraton.