«Russen fortjener ros for sitt initiativ»

  Foto: BJØRN TORE NESS

NAMDALSAVISA

Russen ved Olav Duun videregående skole ønsker en russecamp, helst sentrumsnært, foran neste års feiring i Namsos. Ordfører Arnhild Holstad (Ap) er positiv til forslaget. Det er et godt utgangspunkt.

Russefeiring er særegent for Norge og har lange tradisjoner. Russekullene ved de ulike videregående skolene gjør mye positivt for nærmiljøet. Alt fra at det settes opp russerevyer til innsamlingsaksjoner til organisasjoner, som eksempelvis kreftforeninga.


Neste års namsosruss ønsker seg sentrumsnær russecamp

Russen på Olav Duun vgs. er samstemte om at russecamp er den beste løsninga for ei tryggere og mer inkluderende feiring.

 

Mange er imot, og noen vil gå så langt som å forby russetida. Russefeiringer er forbundet med fyll og bråk – og i kjølvannet av det en rekke uønskede hendelser som seksuelle overgrep og vold. Mange får ødelagt forberedelsene til eksamener. Dessverre har det blitt et statusjag både når det gjelder klær og utstyr, og ikke minst innkjøp av kostbare russebusser, som ekskluderer enkelte.

Uansett baksider er det nok umulig å stoppe russefeiringa. Alt av tiltak som kan gjøres for å få bedre kontroll på feiringa hilses velkommen. Likevel er det viktig å legge til grunn at det ikke er en kommunes, i dette tilfellet Namsos’, plikt å stå ansvarlig for russefester og eventuelt vakthold.

Russepresident Maren Lein ved Olav Duun vgs. sier til at NA at en russecamp kan være en fin måte å inkludere alle elever på. Hvis det i tillegg kan være med på å gjøre russefeiringa mer trygg, er oppsida stor. Som ordfører Holstad sier, kan dette bli et samarbeidsprosjekt mellom dem og russen, men også politi og foreldre. Russen fortjener ros for sitt initiativ.