Slik blir kommunestyret i Flatanger

NAMDALSAVISA

Senterpartiet (5 repr):