– De må klare seg med pengene de har

Direktør i Helse Midt-Norge er klar på at Helse Nord-Trøndelag må tilpasse aktiviteten for å få kontroll på økonomien.

DIREKTØR I HELSE MIDT-NORGE: Stig Slørdahl. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – De er i en krevende situasjon, det er ikke til å legge skjul på. Spesialisthelsetjenesten er under et hardt press – og alle føler de har et behov for mer penger. Vi må imidlertid forholde oss til de rammene vi har fra storting og regjering – og vi fordeler de pengene etter beste evne, sier Slørdahl til NA.