Prosjektskissen legger opp til åpning i Kolvereid prestegård sommeren 2020

Ett skritt nærmere drømmen om kunstmuseum

Prosjekt kunstmuseum i Kolvereid prestegård kan stå åpningsklart alt til neste sommer. Prosjekt-skissen er nå ferdig.

SENTRAL ROLLE: Etter at skuespiller og kunstsamler Magne Olav Aarsand Brevik la fram sitt forslag om å skjenke kunstsamlinga si til Nærøysund kommune, har det blitt fart i sakene om et kunstmuseum i Kolvereid prestegård. I prosjektskissen omtales giveren som den viktigste samarbeidspartneren.  Foto: Bastian Øien Alstad

Vi i arbeidsgruppa har landet på at vi går for en låneavtale heller enn å kjøpe prestegården.

CAMILLA VÅGAN
NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Etter at skuespiller og kunstsamler Magne Olav Aarsand Brevik fra Bindal la fram sitt forslag om å skjenke kunstsamlinga si til Nærøysund kommune, har mye gått i ekspressfart. Nærøyordfører Steinar Aspli og hans administrasjon har for lengst vært i dialog med eier av prestegården, Opplysningsvesenets fond (OVF).