Her er det nye kommunestyret i Namsos

NAMDALSAVISA

Arbeiderpartiet:
Arnhild Holstad
Gina Holmen Berre
Grete Kristine Oksdøl Lervik
Bjørn Roald Helmersen
Baard Skoglund Kristiansen
Svein Storø
Frode Båtnes
Gunnar Hojem
Marte Christin Jensen
Venke Marie Heimdal
Siv Grav
Trine Pedersen Fagerhaug
Lene Bjørlykke Olufsen
Hans Jarle Stein
Renate Aglen Pedersen
Silje Leirbekk
Tove Helene Fossland
Frank Otto Grydeland

Fremskrittspartiet:
Marika Aakervik Pedersen
Svein Erik Bugge

Høyre:
Amund Lein
Lisa Therese Gamst Aglen
Joar Olav Grøtting
Iren Anita Halbostad

Kristelig Folkeparti:
Anette Liseter

Miljøpartiet De Grønne:

Marion Kristina Fust Sæternes

Rødt:
Hanne Lise Fahsing

Senterpartiet:

Steinar Lyngstad
Randi Dille
Trygve Jonny Sandvik
Peder Ingvaldsen
Bjørn Dag Derås
Nina Edel Damås
Ingri Merete Langaas Mausner
Sissel Stormo Holtan
Kristine Altin
Bjørnar Schei

SV - Sosialistisk Venstreparti:
Kjersti Tommelstad
Simon Sanka Jensen
Margreet Sloot

Venstre:
Geir Olav Knappe