Reguleringsplan klar ved årsskiftet og byggestart for Norbolig-prosjektet kan skje i 2020

Milliard kan investeres i Marøya handelspark

Norboligs gigantprosjekt med nærings- og boligpark på Marøya kan bety en milliardinvestering. Og interessen er stor.

Strategisk: Norboligs illustrasjon viser hvor sentralt plassert «Portalen – Marøya Handelspark» blir, kloss inntil fylkesveg 770, nært både Rørvik, Kolvereid, Ottersøy, hurtigrute og flyplass. ILLUSTRASJON: HD Plan og Arkitektur 

Vi håper det kan startes bygging i løpet av 2020

Venter: Jørgen Gaare Mathisen har ansvaret for Norboligs satsing på Marøya.  Foto: Lena Erikke Hatland

NAMDALSAVISA

MARØYA: Prospektet har Norbolig AS lagt ut på nett for lengst, men selve prosjektet har gått litt under radaren. Ifølge selskapet skyldes dette delvis at reguleringsarbeidet har tatt noe lengre tid enn forventet.

– Men nå håper vi reguleringsplanen skal være klar like før eller like etter årsskiftet, sier Jørgen G. Mathisen, som har ansvaret for Marøya-prosjektet hos Norbolig.

Håper oppstart neste år

«Portalen – Marøya Handelspark» er planlagt utbygd i flere faser. Næringsparken er i første omgang på 125 mål og det samme er boligdelen. Første boligbyggetrinn omfatter vel 60 boenheter og andre trinn vel 50 boenheter. Men Norbolig eier fortsatt mer areal på Marøya som kan gjøres tilgjengelig.

– Vi håper det kan startes bygging i løpet av 2020. Uten at vi har markedsført prosjektet har det vært stor interesse fra folk som vil etablere seg, både med næring og i boligdelen, forteller Mathisen.

Det er lagt opp til stor fleksibilitet for å tilfredsstille forskjellige ønsker fra interessentene. I handelsparken kan de som ønsker det få kjøpe ei råtomt, det kan tilbys kjøp av nøkkelferdig bygg eller kunder som ønsker det kan få leie nøkkelferdig bygg.


Ny Uno-X og Toyota-forhandler på tur til etablering

Uno-X og Toyota-forhandler Nordvik er på tur til Marøya handelspark.

 

Boliger: Det skal bygges vel 60 boliger i første fase og vel 50 i andre fase på Marøya. ILLUSTRASJON: HD Plan og Arkitektur 

Norbolig planlegger en helt ny bydel på Marøya

Går alt etter planen vil de første byggene kunne være på veg opp på det 250 mål store området som Norbolig beskriver som en ny bydel på Rørvik allerede om ett år.

 

Kan passere en milliard

Når hele prosjektet er ferdig utbygd, antar Jørgen G. Mathisen at de totale investeringene vil havne rundt en milliard kroner med smått og stort.

– Etableringene på Marøya vil bety mange arbeidsplasser, påpeker Mathisen.

Arbeidsplassene i handelsparken vil komme i tillegg til de mange arbeidsplassene som alt er etablert på distriktets ferskeste industriområde på Marøya. SinkabergHansen AS har sitt hovedkontor og slakteri der, og Nærøysund Aquaservice og Rørvik Marina er blant annet på plass fra før.

Norbolig AS har sikret seg et stort område for næringsetablering like ved fylkesveg 770 og bomuligheter med flott utsikt over leia og gode solforhold. Området ligger strategisk til både i forhold til Rørvik, Ottersøy og Kolvereid. Flyplass og hurtigrute er også like ved.