Valg-kommentar:

Viknaværingene tar alt

VIKNAPOLITIKERE: Det var bare politikere fra Vikna som var til stede under presentasjonen av hvilke partier som skal utgjøre det politiske flertallet i Nærøysund kommune. Fra venstre: Kjartan Tørum (SV), påtroppende varaordfører Terje Settenøy (Frp), påtroppende ordfører Amund Hellesø (Ap) og Thor Lanesskog (KrF). 

NAMDALSAVISA

The winner takes all synges det – og i Nærøysund befinner vinnerne seg åpenbart på Vikna.

Selve valgresultatet ble stort sett som forventet med ei stor Arbeiderpartigruppe og ei ikke fullt så stor gruppe fra Senterpartiet som motpoler i kampen om ordførervervet.

At det ble ei stor oppslutning om Amund Hellesø som ordfører var heller ingen overraskelse.

Det er Aps valg av samarbeidspartnere og det som ble sagt da den noe merkelige flertallskonstellasjonen ble presentert tirsdag kveld, som gir grunn til noen betraktninger.

Vikna-samarbeidet

Der ble det vist til at Ap, KrF, Frp og SV har gode erfaringer fra samarbeidet i det nåværende kommunestyret i Vikna – og at det var naturlig å videreføre det.

Hallo! Har Vikna-politikerne ingen tanker om at det nå skal skapes en ny politisk kultur som på alle måter skal favne bredere enn det som har vært tilfelle i «øyriket»?

Geografi var åpenbart ikke et tema for samarbeidet og for hvem som skal bekle vervet som varaordfører i full stilling.

Da det ble vedtatt at varaordføreren skal kunne vie all sin tid til politisk arbeid, ble det vist til at Nærøysund kommune blir stor i omfang.


SV bryter avtalen med Ap, KrF og Frp

Nærøysund SV føler det som et svik mot egne velgere dersom de blir med på et opplegg som gir Frp varaordføreren.

 

Varaordførerens rolle

Nå får nykommunen en heltids varaordfører som også skal drive fylkespolitikk. Det blir neppe Gravvik, Salsbruket eller Abelvær som får hyppigst besøk av varaordfører Settenøy. Det er grunn til å anta at han oftere blir å se på vegen til Trondheim og Steinkjer.

En gjennomgang av det nye kommunestyrets sammensetning viser at 23 av de 37 representantene kommer fra Nærøy kommune, mens bare 14 kommer fra Vikna.

Det er videre slik at de to største partiene som er satt på sidelinja og ikke invitert til samarbeid, Sp og Høyre, har en stor overvekt av representanter fra Nærøy i sine nyvalgte kommunestyregrupper. Av Sps gruppe på ni er to fra Vikna og sju fra Nærøy, mens Høyres gruppe på fem, består av en fra Vikna og fire fra Nærøy.

Som journalist i NA fikk jeg anledning til å være til stede på noen av de siste møtene før fellesnemnda i Nærøysund ble enig om samarbeidsløsningene.


Hellesø (Ap) blir Nærøysunds første ordfører, Settenøy (Frp) blir varaordfører

Arbeiderpartiet, Frp, KrF og SV har inngått samarbeidsavtale i Nærøysund kommune.

 

Lik fordeling?

Den såkalte «Namsoserklæringa» – fordi den ble vedtatt etter et todagers møte på hotellet i Namsos – ble til etter intense forhandlinger hvor lik fordeling mellom Vikna og Nærøy var avgjørende for de fleste beslutninger.

Derfor er det merkverdig at det geografiske aspektet ikke betyr noe når det politiske bildet skal males og vervene fordeles.

Vi registrerer at ordfører Hellesø forsikrer at samarbeidserklæringa ligger til grunn for arbeidet med å utvikle den nye storkommunen.

De fire partiene har allerede blitt enige om noen viktige saker. Det er åpenbart at Ap har tatt hensyn til Frps krav om redusert eiendomsskatt. Når man vet hvilke kommunale investeringer som er på gang på Rørvik og Kolvereid, har det nye kommunestyret dermed allerede skaffet seg ei økonomisk utfordring.


Gikk for ordføreren, men tapte kampen

Senterpartiet trodde de hadde flertallet i boks, men Frp ville det annerledes.

 

Plass for Høyre?

Sett utenfra er det vanskelig å forstå at ikke Høyre ble invitert inn som en del av det politiske flertallet. Det burde vært mulig å finne en plass – godt innenfor folden som favner vidt – fra Frp til SV.

Med Høyre og Marit Dille på laget kunne i alle fall kritikken om ei politisk skjevfordeling til fordel for Vikna blitt dempet.

Slik resultatet av maktfordelinga ble, er det grunn til å frykte at det fortsatt blir «dæm og oss» i Nærøysund.