Lyngstad ber om ny vurdering av bomplassering

Formannskapet i Namdalseid ber Samferdselsdepartementet om at det tas ei ny vurdering av hvor bomstasjonen på Fv 17 skal plasseres i Sprova.

NY RUNDE: Ordfører Steinar Lyngstad vil ha ei ny vurdering av bomplasseringa i Sprova.  Foto: Jonas Olsen

NAMDALSAVISA

NAMDALSEID: Den aktuelle bomstasjonen er tenkt plassert på kommunegrensa mellom Namdalseid og Steinkjer. Det har Namdalseid-ordfører Steinar Lyngstad flere ganger påpekt som feil plassering.