Elevene ved Sørenget oppvekstsenter med ny vri på lokal historiefortelling

NAMDALSAVISA

VEMUNDVIK: Sørenget oppvekstsenter og Botnan og omegn historielag har den siste drøye uka hatt et samarbeidsprosjekt i forbindelse med årets kulturminnedager.

Det har vært et tredelt prosjekt hvor temaet har vært «Gamle historier – nye fortellertradisjoner». Historielaget har vært på besøk og fortalt om temaene skolehistorie i Vemundvik i tidligere tider og bjørn i bygda.

Elevene fikk deretter i oppgave å finne på nye måter å formidle disse historiene på, og fredag ble disse formidlet til publikum.

– Det ble en veldig fin dag, og elevene stilte med sjampagne til premiere-festen. Foreldre og øvrig publikum var veldig fornøyd med serveringen og produktene, forteller rektor Olav Kristoffer Hegge Selnes.