Behersket optimisme

NA MENER

«Likevel kom denne nyheten beleilig.»

NAMDALSAVISA

Blant motstanderne av vindkraftutbygging av Innvordfjellet råder det en behersket optimisme. Det viser seg at Statnett ikke har nok kapasitet til å frakte kraftproduksjonen fra Innvordfjell vindkraft ut til samkjøringsnettet.

For utbygger Zephyr kan det i verste fall bety at anlegget tidligst kan komme i gang i 2028. Zephyr lar seg ikke skremme av slikt. Vindkraftanlegget er etter deres mening fortsatt en god investering til å bidra til økt kraftproduksjon fra Midt-Norge, og ikke minst: Den økonomiske gevinsten er stor.


Innvordfjellet vindkraftverk kan bli utsatt i ni år

Innvordfjellet vindkraftverk kan bli utsatt i ni år

Innvordfjellet vindkraftanlegg kan, slik det ser ut i dag, tidligst være i drift fra 2028. Om det da blir bygget.

 

Derfor er det ikke uventet at Zephyr vil legge et stort press på Statnett for å finne alternative løsninger slik at landet kan ta i bruke krafta fra Innvordfjellet. Johnny Hansen i Zephyr uttrykker til NA fortsatt stor optimisme for at de skal kunne realisere den omstridte utbygginga.

Det er derfor verken Folkeaksjon mot vindkraft i Namdalen eller de lokale motstanderne heiser flagget. Likevel kom denne nyheten beleilig. Enhver utsettelse av et vindkraftanlegg er som en liten seier. Et pusterom i arbeidet med å stoppe både de anleggene det er gitt konsesjon for og dem som ligger fram i tid.


Vil legge mer press på NVE

Fortsetter kampen

Folkeaksjon mot vindkraft i Namdalen vil legge press på NVE slik at konsesjonen for Innvordfjellet ikke blir fornyet.

 

Vindkraftmotstandene føler at de seiler i medvind. Budskapet deres om at det grønne klimaskiftet ikke vil bli oppnådd med å rasere naturen, gir gjenklang blant lokale politikere og i en stor del av befolkninga. Hva er alternativet? Det kommer stadig nye rapporter som viser at vindkraftutbygging til havs er rette vegen å gå. Selv om utbyggingskostnadene til havs per i dag er høye.

Ifølge Nettavisen har konsulentselskapet Menon Economics i en fersk rapport konkludert med at mulighetene for norsk verdiskaping er enorme på havet. Om Norge tar en ledende posisjon innen flytende havvind, vil det være mulig å vinne 20 prosent av det globale markedet innen den voksende industrien. En verdiskaping på 117 milliarder kroner og jobber tilsvarende 128.400 årsverk over en periode på 30 år.

Det er et tankekors at Statnett og Zephyr først nå oppdager at det ikke finnes kapasitet til å frakte kraft fra Innvordfjellet. Hva mer er de ikke klar over?


Tør ikke slippe jubelen løs ennå: – Feiring og flaggheising lar vi foreløpig ligge

Alf Åge Teigmo på Utvorda, som har kjempet innbitt mot utbygging av Innvordfjellet, tar meldinga som en liten seier.