Mattilsynet innfører ny soneforskrift for å hindre smitte av mædi i Trøndelag

Forbud mot å flytte sau

En ny soneforskrift for mædi ble innført fra mandag, for å hindre at smitten sprer seg til nye besetninger. Regelverket omfatter hele Namdalen.

FORBUD MOT FLYTTING: For å hindre at mædi smitter over til nye besetninger har Mattilsynet innført forbud mot flytting av sau, både inn og ut av mædi-sonen. Forbudet gjelder samtlige namdalskommuner i Trøndelag. – De smitteforebyggende tiltak denne sonen omfatter er helt avgjørende for å begrense omfanget av utbruddet, sier Mattilsynet.  Foto: ILLUSTRASJONSFOTO

Mædi er en sykdom som utvikler seg langsomt. Det er krevende å finne smitten.

Kjell Løvik, Mattilsynet
NAMDALSAVISA

NAMSOS: – De smitteforebyggende tiltak denne sonen omfatter er helt avgjørende for å begrense omfanget av utbruddet. Mædi er en sykdom som utvikler seg langsomt. Det er krevende å finne smitten, sier Kjell Løvik, seniorrådgiver for kommunikasjon, beredskap og sikkerhet i Mattilsynet.