Skipsfører siktet: Fartøy dundret inn i oppdrettsmerde – over 10.000 laks rømte

Uten tilstrekkelig utkikk og sikker navigasjon oppdaget skipsføreren for sent oppdrettsmerden tilhørende Bjørøya AS.
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Nå har politimesteren i Trøndelag siktet skipsføreren, som er bosatt på Færøyene, for overtredelse av Skipssikkerhetsloven: «Skipsføreren skal sørge for at navigeringen av skipet og føringen av skipsbøker skjer i henhold til §14, jf. sjøloven §132 og 133 og forskrifter gitt i medhold av bestemmelsene. Skipssikkerhetsloven §14 bestemmer at et skip skal navigeres slik at det ikke oppstår fare for liv og helse, miljø etter materielle verdier».