Reduksjon i tilskudd til fartøyvern gjør at Norsk sagbruksmuseum må kvitte seg med praktbåt

Har brukt 3,6 millioner på oppussing – nå selges «Hauka»

Høye restaurerings- og driftskostnader samt mindre tilskudd gjør at Norsk Sagbruksmuseum ser seg nødt til å kvitte seg med praktbåten «Hauka».

Må selges: På grunn av manglende ressurser selges nå MB «Hauka». Konservator Kjell Roger Eikeseth håper at det kan sørge for at båten få nytt liv. – Målet er å få den på sjøen. Det er en viktig båt i lokalhistorisk sammenheng, sier han. 

Det er frustrerende og synd at vi ikke får mer midler til å fortsette arbeidet.

KJELL ROGER EIKESET
NAMDALSAVISA

SPILLUM: – Det har vært en prosess. Vi har fått en del støtte fra Riksantikvaren, men så har midlene til fartøyvern blitt redusert, sier Kjell Roger Eikeset, konservator ved Norsk sagbruksmuseum på Spillum.