Stor kirkevalgdeltakelse på Høylandet

Nye menighetsråd valgt

En valgdeltakelse på 36 prosent er ikke vanlig når trønderske medlemmer av Den norske kirke går til valg.

Stor oppslutning: 343 av de 952 stemmeberettigede på Høylandet deltok i kirkevalget, noe som gir en oppslutning på 36 prosent. – Vi er vant med god oppslutning rundt kirkevalget på Høylandet, sier kirkeverge Randi Skarland i Høylandet sokn.  Foto: Birger Aarmo

Vi er vant med god oppslutning rundt kirkevalget på Høylandet, og jeg tror det har sammenheng med at kirka her er ei folkekirke i ordets rette forstand.

Randi Skarland, kirkeverge
NAMDALSAVISA

HØYLANDET: – Vi er vant med god oppslutning rundt kirkevalget på Høylandet, og jeg tror det har sammenheng med at kirka her er ei folkekirke i ordets rette forstand, sier kirkeverge Randi Skarland i Høylandet sokn.