Fylkeskommunens karrieresenter skal være mer til stede i ytterdistriktet

Tar opp tråden i Ytre Namdal

– Behovet for karriereveiledning er stort, mener Bodil Bangsund og Brit Flatås ved Karrieresenteret Trøndelag.

På besøk: Karrieresenteret Trøndelag, representert ved Brit Flatås (til venstre) og Bodil Bangsund, lover hyppigere besøk i Ytre Namdal. Her sammen med Lars Fredrik Mørch i Namdalskysten næringsforening 

Det er vår oppgave å finne fram kompetansen de enkelte har

Brit Flatås, Karrieresenteret Trøndelag.
NAMDALSAVISA

RØRVIK: Etter en omstillingsperiode i fylkeskommunen skal de nå være mer til stede i Ytre Namdal framover, for å tilby karriereveiledning til dem som måtte ønske det.