Nærøy kommune jobber med nytt renseanlegg ved Kolvereid:

Bruker 30 mill. for å håndtere kloakken

Kloakkrenseanlegg til nær 30 millioner kroner ligger i økonomiplanen til Nærøy kommune med oppstart i år. Ønsket plassering er på Korsnesodden.

Forslag: Kartutsnitt med reindriftskart (flytting/samling) hvor tenkt plassering ved Korsneset er vist med rød sirkel. Kilde:   Foto: Illustrasjon: GisLink/Nærøy kommune

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Det er utredet alternative plasseringer, men det mest aktuelle er for tida Korsnesodden, øst for kommunesenteret. Planleggerne er imidlertid fullt klar over at alternativet kommer i konflikt med en flyttelei for rein. Representanter for reindriftsnæringa og kommunen gjennomførte derfor nylig ei befaring i området.