Videregående skole: Noen linjer forsvinner – nye kommer på plass

Framtidas skoletilbud

E-sport kan bli en del av skoletilbudet ved videregående skoler i norddelen av fylket om ikke alt for lenge.

NYE STUDIETILBUD: Frisørfaget, og design og håndverk blir borte fra Olav Duun videregående skole hvis fylket får det som de ønsker. Samtidig er skolen aktuell for flere nye og eller endrede studietilbud fra høsten 2021.  Foto: BJØRN TORE NESS

Det er aktuelt å utvide E-sport ved flere skoler i fylket.

Fylkesrådmannen
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Trøndelag fylke har nylig sendt ut på høring forslag til endringer og struktur på linjevalg/studietilbud ved de videregående skolene i Trøndelag fram mot 2023.