Kommunevåpen bestemmes av politikerne

NAMDALSAVISA

NÆRØYSUND: Arbeidsutvalget for fellesnemnda som jobber med sammenslåinga av Vikna og Nærøy kommuner, har besluttet å overlate til det nye kommunestyret i Nærøysund å avgjøre hvilket kommunevåpen som skal velges.