Mister førerretten i fire år etter gjentatte lovbrudd på vegen

På 22 måneder brøt mannen i 40-årene vegtrafikkloven sju ganger og alkoholloven en gang.
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Nå er mannen dømt til fengsel i 45 dager samt ei bot på 25.000 kroner. Fullbyrdinga av straffen utsettes i en prøvetid på to år.