Nye regler vil mørklegge gatelys en rekke steder

Mange gatelys driftet i fylkeskommunal regi blir nedlagt eller må overtas av kommunene.

Slokkes: Gatelys drevet i fylkeskommunal regi en rekke steder. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: I april vedtok nemlig hovedutvalg for veg i Trøndelag nye kriterier for veglysdrift. Fylkeskommunen skal drifte eksisterende veglys og veglys som blir satt opp på veger med funksjonsklasse B og C og med årsdøgnstrafikk (ÅDT) større enn 1.000. Det skal videre foretas en nærmere sikkerhetsvurdering der trafikken er under 1.000 ÅDT.