Er Nord Universietet egentlig et sort hull?

«Hva er det som river og sliter i vår langstrakte nordnorske kyst?»

Et av de største mysteriene vitenskapen har å pusle med er de såkalte «sorte hull», der gravitasjons-kraften er så sterk at alt innenfor rekkevidde slukes og slippes aldri ut igjen.
NAMDALSAVISA

Det er mange grunner til å lure på hva som egentlig er Nord Universitet sin motivasjon for å legge ned drift ved Campus Nesna. Det som er kommet frem i nyhetsbildet og gjennom streaming fra møter og konferanser gir stor grunn til å frykte at Nord Universitet egentlig er «et sort hull» som suger til seg og sluker de utdanningsmuligheter («konkurrenter») som er innen rekkevidde. I forbindelse med «sorte hull» snakker vitenskapen om «mørk materie», og man kan bare forestille seg hvilken mørk materie som utgjør drivkraften i de uhyrlige vedtak som er fattet av styret i Nord Universitet. Det synes å være helt klart at argumentasjon, fakta og fornuft slett ikke henger sammen i deres regnestykke og fremstilling. Altså er det relativt lett å regne seg frem til at motivasjonen må ha andre kilder.

Hva er det som river og sliter i vår langstrakte nordnorske kyst? Hvilke krefter er det som utmerker seg i forsøket på å ramme våre små samfunn, der godt naboskap, sunne barn, trivsel og samhold er noen av de fremste kjennetegn? Har vi ikke nærmest daglige erfaringer som bunner i storsamfunnets umettelige trang til å sentralisere og avskaffe disse utkantene som er så dyre i drift? De «store» har alltid en tendens til å ta seg til rette og rettferdiggjøre seg selv med tanken på sin egen storhet.

Nå har vi lest at pressekontakt Catrine Hole ble nektet å filme under et offentlig og åpent styremøte i regi av Nord Universitet. Kommunikasjonssjef Andreas Førde omtaler pressekontakten som «en tilfeldig tilhører». Man må virkelig lure på om det bunner i en angst for å bli avslørt. Er virksomheten til Nord Universitet så lyssky at den ikke tåler helt vanlig dagslys? Det er utrolig vanskelig å opprettholde tilliten når man ser hvordan de råkjører i denne saken og løper fra avtaler og ansvar uten at det plager dem det minste. Man kan rett og slett ikke behandle hverken folket i distriktene, kollegiet eller noen andre på denne måten. Man kan ikke fortsette å holde folk for narr! Denne skammen tror jeg det vil ta tid å vaske av seg!

De «sorte hull» sluker også lyset som heller ikke slipper ut. Og når ikke engang lyset slipper ut, da blir det vanskelig å få innsikt i hva som egentlig foregår.