Gladmelding til Emilsen Fisk:

– Nå slipper vi å være redd for permitteringer av ansatte og tapt slaktevolum

Mattilsynet varslet 5. september Emilsen Fisk om at de kunne komme til å vedta rask tømming av lokalitet Nordgjæslingan, som det er påvist PD på. Denne uka endret tilsynet sitt varslede vedtak, og gir oppdretteren frist til å tømme lokaliteten innen 15. august 2020.
NAMDALSAVISA

Det opplyste iLaks.no onsdag.