Naboer krever svar, kommunen ønsker fortgang, mens utbygger hevder alt går som planlagt

På sensommeren 2017 mottok naboene til Nærøysund panorama i Rørvik beskjed om at det kunne forventes litt støy fire måneder fram i tid. Høsten 2019 pågår fortsatt arbeidet.

IKKE FERDIG: Naboer til Nærøysund panorama-tomta i Rørvik har sett seg lei av å bo ved byggeområdet i tre år, uten et skikkelig svar på når ting skal bli ferdig.   Foto: Bastian Øien Alstad

NAMDALSAVISA

RØRVIK: – Prosjektet med å lage en tomt har nå pågått i over 30 måneder, mer enn to år lengre enn hva jeg som nabo er blitt informert om, skriver Gunnar Hemming i et svar til en høringsutalelse sendt fra kommunen angående justeringer i Nærøysund panorama-prosjektet.