Mener det som trolig er flere tusen tonn slam kan ha påvirket miljøet

Rapport: Tungmetaller rett ut i Namsen

Ny rapport mener miljøpåvirkningene fra anleggsperioden på nye Namsvassdammen har påvirket miljøet ved Namsens innløp betydelig.

MILJØPÅVIRKNING: På vegne av grunneier har Akvaplan-niva levert en rapport som påpeker det de mener er store miljøpåvirkninger etter bygging av den nye Namsvassdammen. NTE mener rapporten inneholder flere faktiske feil, og viser til at de har forholdt eg til pålegg fra overodnet myndighet i hele prosjektperioden. Bildet viser Namsvassdammen og terrenget i 2008 og under anlegsarbeidet i 2016.   Foto: ILLUSTRASJON: Akvaplan-niva/Statens kartverk.

NAMDALSAVISA

RØYRVIK: «Reguleringa av Namsvatnet med ny fyllingsdam synes å ha vesentlige mangler når det gjelder ivaretakelse av miljø, biologisk mangfold, naturtyper og flomavledning».