Songlaget Njård og Kolvereid mannskor gjør sine siste forberedelser før konsert

Noe er egenprodusert, noe er lånt

Nå er det like før premieren på konserten «Måne over Nærøysund», som blir en musikalsk reise gjennom nykommunen.

STRAKS KLARE: Songlaget Njård, Kolvereid mannskor, fylkesmusikerne i Pocus og representanter fra Namdal storband deltok under øvingshelg et par uker før «Måne over Nærøysund» har premiere. 

NAMDALSAVISA

FIKKAN: Det er søndag ettermiddag i Fikkan Flerbrukshus, og en intens øvingshelg nærmer seg slutten.