Fraråder å slå sammen Trøndelag og Nordland til en rovviltregion

Fylkesmannen i Trøndelag mener å slå sammen Trøndelag og Nordland til én rovviltregion kan bidra til å høyne konfliktnivået rundt bjørn.

INGEN SAMMENSLÅING: – Fylkesmannen vil sterkt fraråde at Trøndelag og Nordland slås sammen til en rovviltregion, heter det i en høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag. 

Trøndelag og Nordland har i praksis svært få felles rovviltbestander.

Fylkesmannen i Trøndelag
NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Fylkesmannen vil sterkt fraråde at Trøndelag og Nordland slås sammen til en rovviltregion, heter det i en høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag.