Deltar i et prosjekt som skal redusere sykefraværet i kommunen – kan spare millioner

Sykefraværet i Namsos langt over snittet

Namsos kommune kan spare millionbeløp i året på å redusere sykefraværet i oppvekst og opplærings-sektoren med to prosent.

NED MED SYKEFRAVÆRET: Roger Sæthre, kommunalsjef oppvekst og opplæring, innrømmer at sykefraværet i Namsos kommune er høyt, og spesielt sektoren oppvekst og opplæring er hardt rammet. Nå håper han et nytt prosjekt skal bidra til lavere sykefravær.  Foto: Espen Fossland

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Arbeidet med å redusere sykefraværet i Namsos kommune har høy prioritet, og Namsos har i år blitt med i prosjektet «Ned med sykefraværet».