Nytt klyngeprosjekt i Ytre Namdal

Innovasjon Namdal skal bidra til at namdalske bedrifter blir mer lønnsomme.

FORRETNINGSUTVIKLER: Trond Heggernes er forretningsutvikler ved INAMs avdeling i Ytre Namdal.  Foto: Privat

NAMDALSAVISA

RØRVIK: I et nytt klyngeprosjekt i InnovArena, skal bedriftsutvikleren Innovasjon Namdal (INAM) tilrettelegge for at bedrifter i regionen blir mer effektive.