Veterinærene får det travelt: Mellom 18.000 og 20.000 sauer skal mædi-testes

Et stort antall veteri- nærer starter kommende uke jobben å mæditeste nærmere 20.000 sauer i 550 besetninger i 28 trønderske kommuner.

Sau skal testes: Mattilsynet får ikke øke bemanninga som følge av den store mædijobben som er i gang. ILLUSTRASJONSFOTO 

Fredag sender vi ut kontraktene til veterinærene, samt en liste over besetningene de skal teste i sitt distrikt.

Elisabeth Schei-Berg, Mattilsynet
NAMDALSAVISA

Dette skjer på oppdrag for Mattilsynet. Ikke alle sauene i besetningene vil bli testet, kun et utvalg. Utvalget består av de eldste dyra i besetninga og opptil 40 dyr vil bli sjekket i hver besetning. Mattilsynet anslår at mellom 18.000 og 20.000 sauer skal testes.