Feiret at mudringa var ferdig med staselig åpningssermoni

Da ordfører Britt Helstad klipte av tauet sittende i en bindalsfæring – kunne Valveita endelig erklæres for åpnet.

KOM ROENDE: Kjøpmann Morten Ulrichsen rodde ordførerne Amund Hellesø og Britt Helstad fram til tauet som skulle klippes. Passende nok i en færing.   Foto: Lena Erikke Hatland

NAMDALSAVISA

BOGEN: Under Bogen bru går den gamle ferdselsåra Valveita, som sto ferdig på slutten av 1880-tallet. I mange år har det vært et ønske om å åpne opp passasjen igjen, og fredag var det duket for åpningsseremoni for å feire at mudringsarbeidet nå er ferdigstilt – og at det på nytt er mulig å bruke veita mellom Årsethfjorden og Kjeldafjorden som ferdselsåre.