Innleid fartøy på Ramtadlandet-Borgan – Ikke mulighet for kjøretøytransport

Nok ei stille natt har passert i Namdalen. Både på Ytre Vikna og i Bindal er båttrafikken påvirket av fartøybytte.
NAMDALSAVISA

NAMDALEN: Natta i Namdalen har vært veldig rolig.