Fylkesmannen ber Leka kommune behandle lovlighetskontrollene

Før 1. desember skal Fylkesmannen ha tilsendt lovlighetskontrollene etter behandling i Leka.

GLAD FOR Å BLI SETT I KORTENE: Mari-Anne Hoff er glad for at Fylkesmannen har bedt Leka kommune om å behandle lovlighetskontrollene.   Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

LEKA: I henvendelse Fylkesmannen mottok den 13. juni fra Mari-Anne Hoff (SV), anføres det at flere krav om lovlighetskontroll etter kommuneloven ikke er behandlet på riktig måte av Leka kommune.

Nå ber Fylkesmannen om at Leka kommune behandler disse. De tre sakene lovlighetskontrollene omhandler er organisasjonsanalyse Leka kommune, rådmannens tilleggsavtale og forslag til prosess og konkrete tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet og effektivisere Leka kommune.

Forventer at kommunen følger opp

– Fylkesmannen ser at rådmannens tilleggsavtale er allment kjent gjennom artikkel i Namdalsavisa den 3. september. Vi kan likevel ikke se at dette gir grunn for å la være å ta stilling til om det var riktig i utgangspunktet å vedta at saken skulle unntas offentlighet ved behandlingen 19. februar 2019 i Leka kommunestyre, slik det er krevd lovlighetskontroll av, skriver Fylkesmannen i svarbrevet.

Fylkesmannen bemerker også at verken ordfører eller flertallet i en kommune, kan la være å ta stilling til krav om lovlighetskontroll eller la være å oversende slike til Fylkesmannen for behandling.

En av lovlighetskontrollene gikk på habiliteten til tre ansatte i kommunens administrasjon ved behandling av saken om forslag til prosess og konkrete tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet og effektivisere Leka kommune.

– I og med det er satt frem krav om vurdering av habiliteten til tre ansatte i kommunens administrasjon ved behandling av sak 25/19, anser Fylkesmannen at dette kravet mest hensiktsmessig vurderes av kommunestyret selv på vanlig måte. Dersom ikke kravet imøtekommes, sendes saken med saksutredning til Fylkesmannen for ordinær behandling.

Videre står det at Fylkesmannen forventer at kommunen følger opp det ovennevnte.

– Lovlighetskontrollkrav som ikke etterkommes oversendes Fylkesmannen for behandling, med sakenes dokumenter og saksutredninger. Det samme gjelder krav om innsyn. Vi forventer å ha oversendelser til oss i hende innen 1. desember 2019.

Glad for å ha Fylkesmannen på laget

– Det eneste som overrasker meg i denne saka, er hvor lang tid det tok å få respons frabåde Leka kommune og fra Fylkesmannen. Lovlighetskontroll er omtrent det eneste virkemidlet folkevalgte har igjen for å få ei nøytral vurdering av saksbehandling som oppleves uryddig, sier Hoff, etter å ha lest svarbrevet fra Fylkesmannen.

Det var hun og to andre kommunestyremedlemmer som sendte inn sakene til lovlighetskontroll.

– Når vi sendte de to første sakene til lovlighetskontroll, var det for å få ei vurdering av behandlinga av varslersaken, og så av rådmannens avtale om å bo i Oslo. Vi hadde ikke sett for oss at Leka kommune skulle bruke over tre måneder på å ta opp den ene saka, før den så ble vedtatt sluttbehandla i kommunen – i strid med regelverket.

Hun påpeker at selv om det har tatt lang tid, synes hun at det er verdifullt at en instans utenom kommunen ser dem i kortene, slik at de kan få nødvendig bistand til å justere saksbehandling og praksis. 

– Vi som tar over flertallet i kommunestyret om en måned er tydelige på at vi vil prioritere ryddighet, opplæring og god saksbehandling i alle sammenhenger. Jeg er glad for at Fylkesmannen er med på laget, sier Hoff.