Mistanke om alvorlig skade på Foldabrua etter at naboer hørte uvanlige lyder

Statens vegvesen melder om innføring av vektbegrensning til 40 tonn over Foldabrua på Fylkesveg 17.

REDUSERER BELASTNINGA: Foldabrua ble nylig oppgradert til å tåle 60 tonn, men nå er det mistanke om skade på brua og totalvekta er satt ned til 40. 

NAMDALSAVISA

FOLDEREID: I februar i år ble arbeidet startet for å få oppgradert brua til å tåle 60 tonn, men nå er det mistanke om en skade på brua.