Stortingsrepresentant Agdestein om nedleggelsesforslaget:

– Sterkt uenig med kommisjonen

Elin Agdestein (H) tror Namdal tingrett vil bestå. – Kommisjonen har hatt nærsyntbrillene på – og viser mangel på forståelse for betydninga av at rettssystemet har lokal tilstedeværelse, sier hun.

LOVET Å KJEMPE: I februar orienterte sorenskriver Lisa Rosendal Bech (til venstre) stortingsrepresentant Elin Agdestein (H) om arbeidet som gjøres ved Namdal tingrett. Agdestein lovet å kjempe for den lokale tingrettens eksistens – et løfte hun står ved også i dag.  

Forslaget vil innebære en dramatisk omlegging som jeg neppe tror vil bli stående etter den politiske behandlinga.

Elin Agdestein (H)
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Tirsdag kommer forslaget fra Domstolkommisjonen om å legge ned to av tre tingretter og stenge halvparten av landets rettslokaler for godt.