Fraråder nye vindkraft-konsesjoner i Namdalen

NAMDALSAVISA

NAMDALEN: Fylkesmannen i Trøndelag har gitt uttalelse til NVE sitt forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land.