Håper vi kan gå sammen!

NAMDALSAVISA

Kjære Øyvind Fonn.

På lørdag skal vi gå i prideparaden i Namsos – vi håper vi kan gå sammen!

Denne uka skrev Fonn et innlegg i Namsalsavisa med overskriften «Bortkastet?», hvor det stilles spørsmålstegn ved både pridefeiring i Namsos og organisasjonen FRI.

FRI Trøndelag har aktivitetsgrupper som alle jobber for å gi et tilbud til LHBTIQ-personer (lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, intersexpersoner og skeive) her i fylket. NamdalsPride er en av disse. NamdalsPride skal tilby aktiviteter og arrangere pridefestival for innbyggerne i Namdalen – ikke jobbe med eller fronte programmer eller politikk.

Å delta på pridefeiring i Namdalen handler ikke om å måtte stille seg bak alt FRI står for. Feiringen i Namdalen er en feiring for å vise at her er alle velkommen og akseptert. Forøvrig ble det i år markert at det er 50 år siden pride-bevegelsen begynte – som et opprør mot undertrykkelse og for rettigheter og aksept. Innlegget til Fonn viser at vi fortsatt har en jobb å gjøre.

FRI ønsker at vi skal leve i et samfunn hvor alle kan leve åpent med sin seksuelle legning, sin kjønnsidentitet og sitt kjønnsuttrykk. Et samfunn med plass til alle, hvor alle føler seg trygge og er frie fra diskriminering. Dette innebærer at mennesker har lik verdi og skal ha like rettigheter.

En viktig del av fundamentet i rettsstaten Norge er nettopp FNs menneskerettigheter. De er utformet på grunnlag av menneskeverdet – altså tanken om at alle mennesker har en egen verdi. Denne verdien gjelder for alle, uansett hvem de er, hvor de kommer fra, eller hvor de befinner seg. Hvem har mandat til å definere hvor mye et menneske er verdt? FNs menneskerettigheter gir ikke rom for egne tolkninger av menneskeverdet. Det finnes ingen mennesker eller grupper som er verdt mer eller mindre. Ingen mennesker kan synke i verdi!

Barnekonvensjonen som Fonn nevner er en del av menneskerettighetene og en del av norsk lov. Hensikten er å gi barn og unge en særlig beskyttelse. Fonn uttrykker bekymring for barn og «den tradisjonelle kjernefamilien». FRI mener alle barn fortjener en god oppvekst, og at dette kan skje i ulike familiekonstellasjoner med ulike samlivsformer.

I dagens samfunn vokser barn opp med både en, to eller flere forelde, med bonusforeldre, steforeldre, helsøsken, halvsøsken, stesøsken og med storfamilien rundt seg. Familiebegrepet er ikke enkelt å definere, men dersom barn vokser opp med flere omsorgspersoner rundt seg er jo dette en god ting, uavhengig av disse personenes seksuelle legning eller kjønnsidentitet. Oppdragelse skjer av storsamfunnet, og barn trenger flere voksne omsorgspersoner rundt seg.

Vi er altså ikke enige i at ulike samlivsformer bidrar til «et grenseløst seksuelt mangfold som fører til store konsekvenser for individ og samfunn», slik Fonn skriver. Dette er heller ikke forskere enige i. Det er ingenting som tilsier at barn som vokser opp med LHBTIQ-personer som foreldre får en mindre god oppvekst.

Vi mener det er essensielt at alle mennesker skal behandles likeverdig og at ingen skal utsettes for diskriminering. Opplevelsen av tilhørighet er viktig for alle mennesker. Selv om vi kan oppleve at vi skiller oss ut og kjenner oss annerledes, skal ikke dette gå på bekostning av vår verdi. Derfor er vi avhengig av at ulikheter anerkjennes og verdsettes, og de som står utenfor skal selvfølgelig inkluderes. Dette er humanistiske verdier vi støtter, og disse verdiene er bakgrunnen for vår beslutning om å arrangere NamdalsPride. Vi ønsker å formidle kunnskap og løfte frem holdninger som sikrer disse verdiene her i Namdalen.

Den enkeltes personlige overbevisning og samvittighet skal tas på alvor slik at alle kan tenke, tro og ytre seg fritt – men dette kan ikke gå på bekostning av den medfødte verdien alle mennesker har, eller på bekostning av arbeidet med å forhindre at menneskeverdet krenkes.

Vi håper Fonn blir med å gå sammen med oss – alle oss vanlige mennesker – som ønsker oss en Namdalen hvor det er plass til alle.