Den som leter...

Man setter gjerne ekstra stor pris på det som er vanskelig å finne eller få tak i. Slik er det også for de mange som hver høst går og nistirrer ned i moserik granskog.
NAMDALSAVISA

Soppelskerne finkjemmer naturen på en helt annen måte enn vanlige turgåere eller fuglekikkere.