Ser mørkt på vinteren – kan miste gatelysene forbi skolen

Vegen som går forbi skolen i Mebygda i Lierne er nedklassifisert. Det kan bety at bygda mister gatelysene forbi skolen.

VIL IKKE MINSTE GATELYS: Vegen gjennom Sørli har fått en annen funksjonsklasse, og som følge av det vil ikke fylket betale for gatelys forbi skolen lengre. Det liker både kommunen og sørlibyggen dårlig. Fra venstre: Sigrid Gåsbakk, ordfører Bente Estil, Anna Martine Kalvik med tantebarn Hanna Kalvik, Maria Østnor med Mathea Moen og Ida Sofie Nordbakk. 

NAMDALSAVISA

SØRLI: Fylkeskommunen har sendt varsel til Lierne kommune og til velforeninga i Mebygda om at de ikke lengre vil ta regninga med å holde gatelysene gjennom bygda i hevd.