Gir ikke opp kampen for tingretten

De ansatte i Namdal tingrett er ikke overrasket, men nekter å gi opp kampen for å beholde Namsos som rettssted.

Namdal tingrett: Fra venstre: Dommerfullmektig Jørgen Spangen, rådgiver Mildrid Bostad, sorenskriver Lisa Elin Bech, førstekonsulent Elin Marie Bragstad og saksbehandler Trine Dahl Bøe. FOTO: BJØRN TORE NESS 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Namdal tingrett er en liten domstol. Av den totale saksmengden til tingrettene innenfor Frostating lagdømme, behandler Namdal tingrett omkring sju prosent av sakene.