Kulturfestuke på Namdalseid og Statland 2. – 8. september 2019:

Kultur på blå resept

Hver dag i en hel uke skjedde det noe som var til glede for alle beboerne ved Namdalseid helsetun, og alle andre som var interessert og nysgjerrige på hva som skulle foregå.
NAMDALSAVISA

Kulturdriver Ragnhild Glad og medhjelper Paal Sandø, begge engasjert av Namdalseid kommune, har stått for planleggingen og gjennomføringen av de ulike arrangementene. Med sin profesjonalitet kombinert med en folkelig måte å kommunisere med større forsamlinger og mindre grupper på, har de denne uka satt spor etter seg som sent vil bli glemt av alle som har møtt dem i aksjon. Dette er den enstemmige konklusjonen et evalueringsmøte kom til forleden kveld.

Nyere hjerneforskning viser at sang, dans, musikk og andre kulturuttrykk kan redusere stress og styrke immunforsvaret, samt påvirke «lykkehormonet» oxytocin slik at en kjenner seg lettere til sinns etter kulturopplevelser.

Det vil føre alt for langt å gå nærmere inn på enkelte arrangement, men for å gi et inntrykk av bredde og innhold kan en regne opp fra ukeprogrammet: Sang og musikk, rustent kor, allsang med «To glade trubadurer», medlemsmøte i Pensjonistforeningen med mannekengoppvisning fra medlemmenes ungdomstid, en sterk og fin konsert om Edit Piafs liv med 90 fremmøtte tilhørere, sang og dans fra skoleelver, «storlygarkveld» med skotthyll og avslutningen med en gammeldags gudstjeneste på sykeheimen. Mange sterke opplevelser.

En glimrende innsats fra mange frivillige medvirket også til at det hele ble så vellykket. Det bør også nevnes at Tuppa Lie og Martin Elden stilte med hver sin sang som ble sunget på Allsangkvelden. «Kulturfestvækka -2019» og «Bygda vår».

De er evalueringsmøtets oppfatning at dette er tiltak som bør bli gjennomført i alle bygdemiljøer med helsetun og sykehjem. Det betyr så mye og koster så lite. Ressurspersonene Ragnhild Glad og Paal Sandø kan virkelig anbefales til å skape «Kultur på blå resept.»

Nasjonalt Kompetansesenter for kultur, helse og omsorg har Kontorsted Levanger.

Den som vil se mer om hva som foregikk på Namdalseid og Statland denne uka kan gå inn på «fjordtilfjord.no» gå inn på KULTUR og «Kulturfestuke med stor «K» ga Kultur på blå resept og gledet hele bygda.»