Her er konsekvensene av Kraftskatteutvalgets forslag, ifølge LVK

Trønderske kommuner vil tape 188 millioner hvert år

Fem kommuner i Namdalen vil gå glipp av over 41,5 millioner kroner til sammen hvert år, hvis Kraftskatteutvalgets forslag får gjennomslag.

  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det viser en oversikt fra Landssammenslutningen for vasskraftkommuner (LVK). De har tatt ut kommunens inntekter fra konsesjonsavgifter og konsesjonskraft (Kostra) og redusert eiendomsskatten med 2/3, i tråd med hva Kraftskatteutvalget har foreslått.